Z historie

Úvodní strana / Z historie

9. května 1932 schválilo obecní zastupitelstvo města Kolína návrh na zřízení Městské hudební školy v Kolíně, která zahájila svou činnost 1. října 1932 s 92 žáky. Jejich počet se záhy zvýšil na 124. Od začátku zde byli žáci také mimokolínští. Školné bylo stanoveno na 70,-  Kč měsíčně za předmět. Bylo vyučováno dvakrát týdně po jedné hodině trvající 60 minut bez přestávky.
Konkurzním řízením vybralo městské kuratorium ze čtrnácti uchazečů tři pedagogy: L. Escha, L. Josefa a G. Hurtha. Ředitelem školy se stal Josef Mančal. Již od začátku se škola stala centrem hudebního dění ve městě a okolí, na čemž měl největší zásluhu ředitel J. Mančal, výborný pedagog, sbormistr a dirigent. Škola vyrostla ve velký seriózní hudební ústav.
Přes mnohé úspěchy neměla však život pohodlný. Finančních příspěvků bylo stále málo. Krize vyvrcholila za okupace, kdy Němci zabrali školní budovu. Vyučováno bylo v bytech učitelů. I později se škola několikrát stěhovala. V roce 1968 získala čestný titul: Lidová škola umění Františka Kmocha. Osobnost Františka Kmocha je spojena s kolínským hudebním školstvím. V jeho škole se vyučovalo hře na všechny hudební nástroje i zpěvu.
V letech 1988 a 1996 jsou pro školu rekonstruovány dva městské domy, které jsou dobrým zázemím pro vlastní práci (koncertní a baletní sál, malý koncertní a výstavní sál, ateliéry, fotoateliér, učebny hudební nauky, přípravné hudební výchovy, tanečního oboru, atd.).
Od roku 1993 je škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je MěÚ Kolín, který se o ni dobře stará. Škola má jednu pobočku ve Velkém Oseku a třídy ve Starém Kolíně, v ZŠ Lipanská v Kolíně a v ZŠ v Týnci nad Labem. Pedagogický sbor čítá téměř sedmdesát aprobovaných učitelů a na škole studuje okolo 1200 žáků. Činnost školy je tradičně velmi bohatá. Ročně škola uskuteční přes desítky kulturních akcí v Kolíně i mimo něj. Škola udržuje přátelské styky s podobnými zahraničními školami a pořádá pravidelné výměnné akce (Německo, Chorvatsko).  Žáci všech oborů se pravidelně účastní tuzemských i zahraničních soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků.

 

Absolventi školy

 

Přehled ředitelů od roku 1932:


Josef Mančal 1932-1958
Ladislav Josef 1958-1969
Jaroslav Procházka 1969-1976
Olga Klinotová 1976-1977 
Miloslav Hubatý 1977-1978 
Dagmar Prouzová1978-1981 
Miroslav Zeman 1981-1992 
Mgr.Pavel Rajdl 1992-2007

Mgr. Michal Dubnický 2007- 

Galerie v zahradě odkaz

galerie odkaz

Aktuálně

16.3.2017
Klavírní soutěž ZUŠ
Žáci naší školy postoupili do krajského kola.
13.2.2017
Výtvarný obor v Zásmukách
Klášterní labyrinty
17.1.2017
Co se děje v hudebním oboru školy
Ohlédnutí za loňským adventem
25.10.2016
aktivity výtvarného oboru
Žáci VO navštívili několik výstav.
2.6.2016
Lidice 2016
Mezinárodní dětská výtvarná výstava "Lidice 2016"
Archiv aktualit