Úvodní strana

Jsme klasická čtyřoborová základní umělecká škola s kapacitou 1350 žáků. Svojí činností navazujeme na první městskou hudební školu, která byla v Kolíně založena již v roce 1932.

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průptravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Taneční obor je u nižších ročníků zaměřen na taneční průpravu a lidový tanec, později na současný tanec a klasickou taneční techniku.

 

Školní vzdělávací program ZUŠ Fr. Kmocha Kolín

 

FOTOGALERIE: http://zuskolin.rajce.idnes.cz/


 škola

 

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD PÁTKU 19.2. 2016

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA:

http://www.jphsw.cz/prihl/kla/prihlaska.php?uid=k002

 

 informace o způsobu platby školného

 

Úhradu školného je možné provádět pouze

BEZHOTOVOSTNĚ

/bankovním převodem nebo složenkou/.

 

číslo účtu školy: 2564473339/0800

 

Rozhodující informací pro správné přiřazení platby konkrétnímu žákovi je
VARIABILNÍ SYMBOL, který je žákům přidělován vždy nový na každé pololetí.

 

Informaci o tomto variabilním symbolu, výši platby za dané pololetí a čísle účtu obdrží každý žák od svého učitele, a to v písemné formě vždy na začátku každého pololetí.

 

Školné je hrazeno pololetně (mimořádně lze po dohodě i ročně nebo měsíčně).

 

Úhrada školného (půjčovného) za 1. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 31. října daného kalendářního roku.

Úhrada školného (půjčovného) za 2. pololetí školního roku musí být provedena vždy do 31. března daného kalendářního roku.

 

NEDODRŽENÍ TERMÍNŮ ÚHRADY ŠKOLNÉHO A PŮJČOVNÉHO MŮŽE BÝT

DŮVODEM K UKONČENÍ STUDIA!

 

 

Za správné a včasné provedení úhrad školného a půjčovného děkujeme.

Mgr. Michal Dubnický (ředitel školy)

 

 

 

Galerie v zahradě odkaz

galerie odkaz

Aktuálně

29.4.2016
Žáci LDO v Poděbradech
Naši žáci byli oceněni na krajské soutěži ZUŠ.
28.4.2016
"Kolínské roviny 2016"
Fotoohlédnutí za čtvrtým ročníkem bienále výtvarného sympozia a dílny "Kolínské roviny 2016".
25.4.2016
Jarní koncert v Kutné Hoře
Společný koncert ZUŠ Fr. Kmocha Kolín a Hudební školy Makarská z Chorvatska, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, pondělí 18. 4. 2016 v 16:00
29.2.2016
Uvnitř a vně
Práce žáků výtvarného oboru na výstavě v Zásmukách
22.1.2016
Koncert dobré vůle 2016
Koncert dobré vůle se letos uskutečnil ve čtvrtek 14.1. 2016 v 17:00 hodin ve velkém sále školy.
Archiv aktualit