O škole

Základní umělecká škola Františka Kmocha v Kolíně

PTACTVO NEBESKÉ - plenér výtvarného oboru

Fotografie z plenéru a výtvarné dílny v klášteře v Zásmukách – červen 2020.