HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Požadavky u talentových zkoušek do hudebního oboru

(od 5 let)

  •     Zazpívat samostatně písničku, nejlépe lidovou, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte.
  •     Transpozice do jiné tóniny – zjištění hlasového rozsahu.
  •     Zopakování předehraného a předzpívaného tónu v hlasovém rozsahu dítěte.
  •     Zopakovat jednoduchý melodický motiv v hlasovém rozsahu dítěte.
  •     Zopakovat jednoduchý rytmický model ve 2 a 3 dobém taktu v rozsahu 2 až 4 taktů.

 
U mimořádně šikovných dětí využít v rytmických modelech tečkovaný rytmus, synkopu a triolu, poznávání vyššího a nižšího tónu z harmonicky zahraného dvojzvuku, event. poznat sluchem počet (2 - 3) zahraných tónů harmonicky.

 

ROZVRH HN A PHV 2021/2022 Rozvrh 2021/2022

Naše Fatal error: Call to undefined function Latte\Runtime\mb_strtolower() in /var/www/clients/client3/web4/web/vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Filters.php on line 571 Fatal Error: Call to undefined function mb_strtolower(), did you mean strtolower()?

Fatal Error

Call to undefined function mb_strtolower(), did you mean strtolower()? search►

Source file

File: .../vendor/latte/latte/src/Latte/Runtime/Filters.php:571

561: } 562: 563: 564: /** 565: * Convert to lower case. 566: * @param string plain text 567: * @return string plain text 568: */ 569: public static function lower($s) 570: { 571: return mb_strtolower((string) $s, 'UTF-8'); 572: } 573: 574: 575: /**

Nette Application

Requests


Presenter


		

Environment

$_SERVER

PHP_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/clients/client3/web4" (29)
PHPRC
"/etc/opt/remi/php56/" (20)
PWD
"/var/www/php-fcgi-scripts/web4" (30)
TMP
"/var/www/clients/client3/web4/tmp" (33)
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS
"5000" (4)
TMPDIR
"/var/www/clients/client3/web4/tmp" (33)
SHLVL
"0"
TEMP
"/var/www/clients/client3/web4/tmp" (33)
PATH
"/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin" (49)
SCRIPT_NAME
"/www/index.php" (14)
REQUEST_URI
"/obory/hudebni" (14)
QUERY_STRING
""
REQUEST_METHOD
"GET" (3)
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1" (8)
GATEWAY_INTERFACE
"CGI/1.1" (7)
REDIRECT_URL
"/www/obory/hudebni" (18)
REMOTE_PORT
"37206" (5)
SCRIPT_FILENAME
"/var/www/zus-kolin.cz/web/www/index.php" (39)
SERVER_ADMIN
"webmaster@zus-kolin.cz" (22)
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT
"/var/www/zus-kolin.cz/web" (25)
CONTEXT_PREFIX
""
REQUEST_SCHEME
"https" (5)
DOCUMENT_ROOT
"/var/www/zus-kolin.cz/web" (25)
REMOTE_ADDR
"34.231.147.28" (13)
SERVER_PORT
"443" (3)
SERVER_ADDR
"37.77.255.111" (13)
SERVER_NAME
"www.zus-kolin.cz" (16)
SERVER_SOFTWARE
"Apache" (6)
SERVER_SIGNATURE
""
HTTP_CONNECTION
"close" (5)
HTTP_HOST
"www.zus-kolin.cz" (16)
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip" (7)
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5" (14)
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8" (63)
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)" (40)
SSL_TLS_SNI
"www.zus-kolin.cz" (16)
HTTPS
"on" (2)
PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" (49)
SCRIPT_URI
"https://www.zus-kolin.cz/obory/hudebni" (38)
SCRIPT_URL
"/obory/hudebni" (14)
UNIQUE_ID
"YoUh5xqCxr5Y7bwBiYscmAAAAAY" (27)
REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"www.zus-kolin.cz" (16)
REDIRECT_HTTPS
"on" (2)
REDIRECT_PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" (49)
REDIRECT_SCRIPT_URI
"https://www.zus-kolin.cz/obory/hudebni" (38)
REDIRECT_SCRIPT_URL
"/obory/hudebni" (14)
REDIRECT_UNIQUE_ID
"YoUh5xqCxr5Y7bwBiYscmAAAAAY" (27)
REDIRECT_REDIRECT_STATUS
"200" (3)
REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI
"www.zus-kolin.cz" (16)
REDIRECT_REDIRECT_HTTPS
"on" (2)
REDIRECT_REDIRECT_PERL5LIB
"/usr/share/awstats/lib:/usr/share/awstats/plugins" (49)
REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URI
"https://www.zus-kolin.cz/obory/hudebni" (38)
REDIRECT_REDIRECT_SCRIPT_URL
"/obory/hudebni" (14)
REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID
"YoUh5xqCxr5Y7bwBiYscmAAAAAY" (27)
FCGI_ROLE
"RESPONDER" (9)
PHP_SELF
"/www/index.php" (14)
REQUEST_TIME_FLOAT
1652892135.8772
REQUEST_TIME
1652892135

$_SESSION

__NFNette Session

Constants

WWW_DIR
"/var/www/clients/client3/web4/web/www" (37)

Configuration options


Configuration

bz2

BZip2 Support Enabled
Stream Wrapper support compress.bzip2://
Stream Filter support bzip2.decompress, bzip2.compress
BZip2 Version 1.0.6, 6-Sept-2010

calendar

Calendar support enabled

cgi-fcgi

DirectiveLocal ValueMaster Value
cgi.check_shebang_line11
cgi.discard_path00
cgi.fix_pathinfo11
cgi.force_redirect11
cgi.nph00
cgi.redirect_status_envno valueno value
cgi.rfc2616_headers00
fastcgi.logging11

Core

PHP Version 5.6.40
DirectiveLocal ValueMaster Value
allow_url_fopenOnOn
allow_url_includeOffOff
always_populate_raw_post_data00
arg_separator.input&&
arg_separator.output&&
asp_tagsOffOff
auto_append_fileno valueno value
auto_globals_jitOnOn
auto_prepend_fileno valueno value
browscapno valueno value
default_charsetUTF-8UTF-8
default_mimetypetext/htmltext/html
disable_classesno valueno value
disable_functionsno valueno value
display_errorsOnOff
display_startup_errorsOffOff
doc_rootno valueno value
docref_extno valueno value
docref_rootno valueno value
enable_dlOffOff
enable_post_data_readingOnOn
error_append_stringno valueno value
error_logno valueno value
error_prepend_stringno valueno value
error_reporting022527
exit_on_timeoutOffOff
expose_phpOnOn
extension_dir/opt/remi/php56/root/usr/lib64/php/modules/opt/remi/php56/root/usr/lib64/php/modules
file_uploadsOnOn
highlight.comment#998; font-style: italic#FF8000
highlight.default#000#0000BB
highlight.html#06B#000000
highlight.keyword#D24; font-weight: bold#007700
highlight.string#080#DD0000
html_errorsOffOn
ignore_repeated_errorsOffOff
ignore_repeated_sourceOffOff
ignore_user_abortOffOff
implicit_flushOffOff
include_path.:/opt/remi/php56/root/usr/share/pear:/opt/remi/php56/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php.:/opt/remi/php56/root/usr/share/pear:/opt/remi/php56/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php
input_encodingno valueno value
internal_encodingno valueno value
log_errorsOffOn
log_errors_max_len10241024
mail.add_x_headerOnOn
mail.force_extra_parametersno valueno value
mail.logno valueno value
max_execution_time3030
max_file_uploads2020
max_input_nesting_level6464
max_input_time6060
max_input_vars10001000
memory_limit128M128M
open_basedir/var/www/clients/client3/web4/web:/var/www/clients/client3/web4/private:/var/www/clients/client3/web4/tmp:/var/www/zus-kolin.cz/web:/srv/www/zus-kolin.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/dev/random:/dev/urandom/var/www/clients/client3/web4/web:/var/www/clients/client3/web4/private:/var/www/clients/client3/web4/tmp:/var/www/zus-kolin.cz/web:/srv/www/zus-kolin.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/dev/random:/dev/urandom
output_buffering40964096
output_encodingno valueno value
output_handlerno valueno value
post_max_size8M8M
precision1414
realpath_cache_size16K16K
realpath_cache_ttl120120
register_argc_argvOffOff
report_memleaksOnOn
report_zend_debugOnOn
request_orderGPGP
sendmail_fromno valueno value
sendmail_path/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@zus-kolin.cz/usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@zus-kolin.cz
serialize_precision1717
short_open_tagOffOff
SMTPlocalhostlocalhost
smtp_port2525
sql.safe_modeOffOff
sys_temp_dirno valueno value
track_errorsOffOff
unserialize_callback_funcno valueno value
upload_max_filesize2M2M
upload_tmp_dir/var/www/clients/client3/web4/tmp/var/www/clients/client3/web4/tmp
user_dirno valueno value
user_ini.cache_ttl300300
user_ini.filename.user.ini.user.ini
variables_orderGPCSGPCS
xmlrpc_error_number00
xmlrpc_errorsOffOff
zend.detect_unicodeOnOn
zend.enable_gcOnOn
zend.multibyteOffOff
zend.script_encodingno valueno value

ctype

ctype functions enabled

curl

cURL support enabled
cURL Information 7.61.1
Age 4
Features
AsynchDNS Yes
CharConv No
Debug No
GSS-Negotiate No
IDN Yes
IPv6 Yes
krb4 No
Largefile Yes
libz Yes
NTLM Yes
NTLMWB Yes
SPNEGO Yes
SSL Yes
SSPI No
TLS-SRP Yes
Protocols dict, file, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, ldap, ldaps, pop3, pop3s, rtsp, scp, sftp, smb, smbs, smtp, smtps, telnet, tftp
Host x86_64-redhat-linux-gnu
SSL Version OpenSSL/1.1.1k
ZLib Version 1.2.11
libSSH Version libssh/0.9.6/openssl/zlib

date

date/time support enabled
"Olson" Timezone Database Version 0.system
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Prague
DirectiveLocal ValueMaster Value
date.default_latitude31.766731.7667
date.default_longitude35.233335.2333
date.sunrise_zenith90.58333390.583333
date.sunset_zenith90.58333390.583333
date.timezoneEurope/Pragueno value

dom

DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.9.7
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled

ereg

Regex Library Bundled library enabled

exif

EXIF Support enabled
EXIF Version 1.4 $Id: cad29b729548e4206f0697710cc9e177f26fdff3 $
Supported EXIF Version 0220
Supported filetypes JPEG,TIFF
DirectiveLocal ValueMaster Value
exif.decode_jis_intelJISJIS
exif.decode_jis_motorolaJISJIS
exif.decode_unicode_intelUCS-2LEUCS-2LE
exif.decode_unicode_motorolaUCS-2BEUCS-2BE
exif.encode_jisno valueno value
exif.encode_unicodeISO-8859-15ISO-8859-15

fileinfo

fileinfo support enabled
version 1.0.5
libmagic 517

filter

Input Validation and Filtering enabled
Revision $Id: 5b79667bd9a68977a9b4f7505223a8e216e04908 $
DirectiveLocal ValueMaster Value
filter.defaultunsafe_rawunsafe_raw
filter.default_flagsno valueno value

ftp

FTP support enabled

gd

GD Support enabled
GD headers Version 2.2.5
GD library Version 2.2.5
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
FreeType Version 2.9.1
T1Lib Support enabled
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPEG Support enabled
libJPEG Version 6b
PNG Support enabled
libPNG Version 1.6.34
WBMP Support enabled
XPM Support enabled
libXpm Version 30411
XBM Support enabled
WebP Support enabled
DirectiveLocal ValueMaster Value
gd.jpeg_ignore_warning00

gettext

GetText Support enabled

hash

hash support enabled
Hashing Engines md2 md4 md5 sha1 sha224 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 ripemd256 ripemd320 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru snefru256 gost gost-crypto adler32 crc32 crc32b fnv132 fnv1a32 fnv164 fnv1a64 joaat haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5

iconv

iconv support enabled
iconv implementation glibc
iconv library version 2.28
DirectiveLocal ValueMaster Value
iconv.input_encodingno valueno value
iconv.internal_encodingno valueno value
iconv.output_encodingno valueno value

json

json support enabled
json version 1.3.10
JSON-C version (bundled) 0.11

libxml

libXML support active
libXML Compiled Version 2.9.7
libXML Loaded Version 20907
libXML streams enabled

mhash

MHASH support Enabled
MHASH API Version Emulated Support

mysql

MySQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysql.allow_local_infileOnOn
mysql.allow_persistentOnOn
mysql.connect_timeout6060
mysql.default_hostno valueno value
mysql.default_passwordno valueno value
mysql.default_portno valueno value
mysql.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock
mysql.default_userno valueno value
mysql.max_linksUnlimitedUnlimited
mysql.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysql.trace_modeOffOff

mysqli

MysqlI Supportenabled
Client API library version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
Active Persistent Links 0
Inactive Persistent Links 0
Active Links 0
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysqli.allow_local_infileOnOn
mysqli.allow_persistentOnOn
mysqli.default_hostno valueno value
mysqli.default_port33063306
mysqli.default_pwno valueno value
mysqli.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock
mysqli.default_userno valueno value
mysqli.max_linksUnlimitedUnlimited
mysqli.max_persistentUnlimitedUnlimited
mysqli.reconnectOffOff
mysqli.rollback_on_cached_plinkOffOff

mysqlnd

mysqlndenabled
Version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
Compression supported
core SSL supported
extended SSL supported
Command buffer size 4096
Read buffer size 32768
Read timeout 31536000
Collecting statistics Yes
Collecting memory statistics No
Tracing n/a
Loaded plugins mysqlnd,debug_trace,auth_plugin_mysql_native_password,auth_plugin_mysql_clear_password,auth_plugin_sha256_password
API Extensions mysql,mysqli,pdo_mysql
mysqlnd statistics
bytes_sent 12379
bytes_received 405456
packets_sent 282
packets_received 6765
protocol_overhead_in 27060
protocol_overhead_out 1128
bytes_received_ok_packet 0
bytes_received_eof_packet 0
bytes_received_rset_header_packet 846
bytes_received_rset_field_meta_packet 0
bytes_received_rset_row_packet 646
bytes_received_prepare_response_packet 26284
bytes_received_change_user_packet 375546
packets_sent_command 125
packets_received_ok 0
packets_received_eof 0
packets_received_rset_header 94
packets_received_rset_field_meta 0
packets_received_rset_row 110
packets_received_prepare_response 646
packets_received_change_user 5883
result_set_queries 94
non_result_set_queries 16
no_index_used 29
bad_index_used 0
slow_queries 0
buffered_sets 94
unbuffered_sets 0
ps_buffered_sets 0
ps_unbuffered_sets 0
flushed_normal_sets 0
flushed_ps_sets 0
ps_prepared_never_executed 0
ps_prepared_once_executed 0
rows_fetched_from_server_normal 5789
rows_fetched_from_server_ps 0
rows_buffered_from_client_normal 5789
rows_buffered_from_client_ps 0
rows_fetched_from_client_normal_buffered 5789
rows_fetched_from_client_normal_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_buffered 0
rows_fetched_from_client_ps_unbuffered 0
rows_fetched_from_client_ps_cursor 0
rows_affected_normal 0
rows_affected_ps 0
rows_skipped_normal 5789
rows_skipped_ps 0
copy_on_write_saved 18257
copy_on_write_performed 0
command_buffer_too_small 0
connect_success 16
connect_failure 0
connection_reused 0
reconnect 0
pconnect_success 0
active_connections 18446744073709551602
active_persistent_connections 0
explicit_close 15
implicit_close 0
disconnect_close 0
in_middle_of_command_close 0
explicit_free_result 94
implicit_free_result 0
explicit_stmt_close 0
implicit_stmt_close 0
mem_emalloc_count 0
mem_emalloc_amount 0
mem_ecalloc_count 0
mem_ecalloc_amount 0
mem_erealloc_count 0
mem_erealloc_amount 0
mem_efree_count 0
mem_efree_amount 0
mem_malloc_count 0
mem_malloc_amount 0
mem_calloc_count 0
mem_calloc_amount 0
mem_realloc_count 0
mem_realloc_amount 0
mem_free_count 0
mem_free_amount 0
mem_estrndup_count 0
mem_strndup_count 0
mem_estndup_count 0
mem_strdup_count 0
proto_text_fetched_null 0
proto_text_fetched_bit 0
proto_text_fetched_tinyint 3
proto_text_fetched_short 0
proto_text_fetched_int24 0
proto_text_fetched_int 11113
proto_text_fetched_bigint 84
proto_text_fetched_decimal 0
proto_text_fetched_float 0
proto_text_fetched_double 0
proto_text_fetched_date 0
proto_text_fetched_year 0
proto_text_fetched_time 0
proto_text_fetched_datetime 148
proto_text_fetched_timestamp 0
proto_text_fetched_string 6563
proto_text_fetched_blob 0
proto_text_fetched_enum 187
proto_text_fetched_set 0
proto_text_fetched_geometry 0
proto_text_fetched_other 0
proto_binary_fetched_null 0
proto_binary_fetched_bit 0
proto_binary_fetched_tinyint 0
proto_binary_fetched_short 0
proto_binary_fetched_int24 0
proto_binary_fetched_int 0
proto_binary_fetched_bigint 0
proto_binary_fetched_decimal 0
proto_binary_fetched_float 0
proto_binary_fetched_double 0
proto_binary_fetched_date 0
proto_binary_fetched_year 0
proto_binary_fetched_time 0
proto_binary_fetched_datetime 0
proto_binary_fetched_timestamp 0
proto_binary_fetched_string 0
proto_binary_fetched_json 0
proto_binary_fetched_blob 0
proto_binary_fetched_enum 0
proto_binary_fetched_set 0
proto_binary_fetched_geometry 0
proto_binary_fetched_other 0
init_command_executed_count 0
init_command_failed_count 0
com_quit 15
com_init_db 0
com_query 110
com_field_list 0
com_create_db 0
com_drop_db 0
com_refresh 0
com_shutdown 0
com_statistics 0
com_process_info 0
com_connect 0
com_process_kill 0
com_debug 0
com_ping 0
com_time 0
com_delayed_insert 0
com_change_user 0
com_binlog_dump 0
com_table_dump 0
com_connect_out 0
com_register_slave 0
com_stmt_prepare 0
com_stmt_execute 0
com_stmt_send_long_data 0
com_stmt_close 0
com_stmt_reset 0
com_stmt_set_option 0
com_stmt_fetch 0
com_deamon 0
bytes_received_real_data_normal 333587
bytes_received_real_data_ps 0

openssl

OpenSSL support enabled
OpenSSL Library Version OpenSSL 1.1.1k FIPS 25 Mar 2021
OpenSSL Header Version OpenSSL 1.1.1g FIPS 21 Apr 2020
Openssl default config /etc/pki/tls/openssl.cnf
DirectiveLocal ValueMaster Value
openssl.cafileno valueno value
openssl.capathno valueno value

pcntl

pcntl supportenabled

pcre

PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 8.42 2018-03-20
DirectiveLocal ValueMaster Value
pcre.backtrack_limit10000001000000
pcre.recursion_limit100000100000

PDO

PDO supportenabled
PDO drivers mysql, sqlite

pdo_mysql

PDO Driver for MySQLenabled
Client API version mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - $Id: 76b08b24596e12d4553bd41fc93cccd5bac2fe7a $
DirectiveLocal ValueMaster Value
pdo_mysql.default_socket/var/lib/mysql/mysql.sock/var/lib/mysql/mysql.sock

pdo_sqlite

PDO Driver for SQLite 3.xenabled
SQLite Library 3.26.0

Phar

Phar: PHP Archive supportenabled
Phar EXT version 2.0.2
Phar API version 1.1.1
SVN revision $Id: 6e5cec2462a6ded53d4379ea9a69487a60d5c43c $
Phar-based phar archives enabled
Tar-based phar archives enabled
ZIP-based phar archives enabled
gzip compression enabled
bzip2 compression enabled
Native OpenSSL support enabled
Phar based on pear/PHP_Archive, original concept by Davey Shafik.
Phar fully realized by Gregory Beaver and Marcus Boerger.
Portions of tar implementation Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle.
DirectiveLocal ValueMaster Value
phar.cache_listno valueno value
phar.readonlyOnOn
phar.require_hashOnOn

posix

Revision $Id: 5f4acc20904b1406142f2a0ede068db048c77e77 $

readline

Readline Supportenabled
Readline library EditLine wrapper
DirectiveLocal ValueMaster Value
cli.pagerno valueno value
cli.prompt\b \> \b \> 

Reflection

Reflectionenabled
Version $Id: 5f15287237d5f78d75b19c26915aa7bd83dee8b8 $

session

Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php_serialize php php_binary wddx
DirectiveLocal ValueMaster Value
session.auto_startOffOff
session.cache_expire180180
session.cache_limiternocachenocache
session.cookie_domainno valueno value
session.cookie_httponlyOnOff
session.cookie_lifetime12096000
session.cookie_path//
session.cookie_secureOffOff
session.entropy_file/dev/urandom/dev/urandom
session.entropy_length3232
session.gc_divisor10001000
session.gc_maxlifetime12096001440
session.gc_probability11
session.hash_bits_per_character55
session.hash_function00
session.namePHPSESSIDPHPSESSID
session.referer_checkno valueno value
session.save_handlerfilesfiles
session.save_path/var/www/clients/client3/web4/tmp/var/www/clients/client3/web4/tmp
session.serialize_handlerphpphp
session.upload_progress.cleanupOnOn
session.upload_progress.enabledOnOn
session.upload_progress.freq1%1%
session.upload_progress.min_freq11
session.upload_progress.namePHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESSPHP_SESSION_UPLOAD_PROGRESS
session.upload_progress.prefixupload_progress_upload_progress_
session.use_cookiesOnOn
session.use_only_cookiesOnOn
session.use_strict_modeOffOff
session.use_trans_sid00

shmop

shmop support enabled

SimpleXML

Simplexml supportenabled
Revision $Id: d7077fc935154236afb4fe70814ba358efdbdca4 $
Schema support enabled

sockets

Sockets Support enabled

SPL

SPL supportenabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, CallbackFilterIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilesystemIterator, FilterIterator, GlobIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, MultipleIterator, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveCallbackFilterIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RecursiveRegexIterator, RecursiveTreeIterator, RegexIterator, RuntimeException, SplDoublyLinkedList, SplFileInfo, SplFileObject, SplFixedArray, SplHeap, SplMinHeap, SplMaxHeap, SplObjectStorage, SplPriorityQueue, SplQueue, SplStack, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException

sqlite3

SQLite3 supportenabled
SQLite3 module version 0.7-dev
SQLite Library 3.26.0
DirectiveLocal ValueMaster Value
sqlite3.defensive11
sqlite3.extension_dirno valueno value

standard

Dynamic Library Support enabled
Path to sendmail /usr/sbin/sendmail -t -i -f webmaster@zus-kolin.cz
DirectiveLocal ValueMaster Value
assert.active11
assert.bail00
assert.callbackno valueno value
assert.quiet_eval00
assert.warning11
auto_detect_line_endings00
default_socket_timeout6060
fromno valueno value
url_rewriter.tagsa=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentrya=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry
user_agentno valueno value

sysvmsg

sysvmsg support enabled
Revision $Id: 58590192720bc56939152fde3645d808b348bb9b $

tokenizer

Tokenizer Support enabled

wddx

WDDX Supportenabled
WDDX Session Serializer enabled

xml

XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.9.7

xmlreader

XMLReader enabled

xmlwriter

XMLWriter enabled

xsl

XSL enabled
libxslt Version 1.1.32
libxslt compiled against libxml Version 2.9.7
EXSLT enabled
libexslt Version 1.1.32

zip

Zip enabled
Zip version 1.20.0
Libzip version 1.8.0
BZIP2 compression Yes
XZ compression Yes
ZSTD compression Yes
AES-128 encryption Yes
AES-192 encryption Yes
AES-256 encryption Yes

zlib

ZLib Supportenabled
Stream Wrapper compress.zlib://
Stream Filter zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.11
Linked Version 1.2.11
DirectiveLocal ValueMaster Value
zlib.output_compressionOffOff
zlib.output_compression_level-1-1
zlib.output_handlerno valueno value

Additional Modules

Module Name
sysvsem
sysvshm

HTTP request

Headers

Connectionclose
Hostwww.zus-kolin.cz
Accept-Encodingbr,gzip
Accept-Languageen-US,en;q=0.5
Accepttext/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-AgentCCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

$_GET

empty

$_POST

empty

$_COOKIE

empty

HTTP response

Headers

X-Powered-By: Nette Framework
Content-Type: text/html; charset=utf-8
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Set-Cookie: PHPSESSID=2gemsrl97f46fejs23l859fse5; expires=Wed, 01-Jun-2022 16:42:15 GMT; Max-Age=1209600; path=/; HttpOnly
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Vary: X-Requested-With