VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami – kresbou, malbou, grafikou, keramikou a s prací s různými materiály. Získávají také základní znalosti v oblasti výtvarného umění a kultury. Škola v rámci výuky pořádá exkurze a návštěvy výstav. Žáci se mohou účastnit přehlídek, soutěží a výtvarných dílen. Každoročně se konají plenéry v Zásmukách a letní kurzy krajinomalby. Práce žáků jsou prezentovány na výstavě ve školní galerii a při dalších příležitostech. Žáci se v rámci studia mohou připravovat k talentovým zkouškám na umělecké školy.

FOTOGRAFIE

Na kolínské ZUŠ je tradičně možnost studovat předmět fotografie. Žáci si osvojí základy fotografování se zaměřením na analogovou černobílou fotografii. Seznámí se s prací v atelieru, temné komoře a procesem zpracování negativů i pozitivů. Je možné se zde připravit k talentovým zkouškám na umělecké školy s fotografickým zaměřením.

Studijní předměty:
Výtvarná tvorba (vyučující: Michal Dubnický, Ivana Erbenová, Barbora Fialová, Naďa Kováříková, Lenka Spoustová)
Fotografie (vyučující: Naďa Kováříková)

 

Požadavky u talentových zkoušek do výtvarného oboru.

(od 5 let)

  • Malba – namaluj podle představy výjev s postavami, například scénu z pohádky. Zaměř se na pohyb figur, barevnost kompozice a snaž se využít celou plochu formátu. Technika je libovolná.
  • Kresba – nakresli předmět podle modelu, snaž se správně zachytit proporce celku a charakteristické detaily. Kresli tužkou nebo jiným kreslířským materiálem.
  • Modelování – vytvaruj z modelíny zvířátko, zaměř se na trojrozměrné vyjádření objemu a pokus se naznačit pohyb.

Můžeš také přinést na ukázku své domácí práce, není to však povinné.

Facebook oboru

Události

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor