VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru mohou žáci mimo průpravy v klasických technikách kresby, malby a grafiky pracovat také v keramické dílně a setkají se s řadou netradičních a experimentálních technik. Působí zde také fotografické oddělení.

"Kolínské roviny 2016" - vernisáž

Týden od 18. do 23. dubna 2016 probíhalo na naší škole výtvarné sympozium. Pozvaní umělci i někteří pedagogové výtvarného oboru pracovali na svých vlastních dílech a zároveň také předávali své zkušenosti žákům výtvarného oboru. Vzniklá díla byla vystavena na vernisáži v sobotu 23. 4. 2016.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor