HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor