HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

ARCHI A CANTORES CANTANT – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2019

Vánoční kocert v Městském divadle Kolín v neděli 15. prosince 2019 za účinkování smyčcového orchestru ZUŠ ARCHI pod vedením Barbory Daňkové a Jiřího Dojčiaka a pěveckého sboru při ZUŠ Kolín CANTORES CANTANT se sbormistrem Jakubem Hrubým a Václavem Mlčochem na varhany.
Sólisté: Eva Müllerová (soprán), Sylva Čmugrová (alt), Ondřej Socha (tenor) a Jakub Hrubý (bas).
foto: Jaromír Novotný

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor