HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – ARCHI A CANTORES CANTANT 2018

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se uskutečnila v Městském divadle Kolín v neděli 16. prosince 2018 za účinkování smyčcového orchestru ZUŠ Kolín Archi pod vedením Barbory Daňkové a Jiřího Dojčiaka a pěveckého sboru při ZUŠ Kolín Cantores Cantant se sbormistrem Jakubem Hrubým a s hosty Ludmilou Vernerovou (soprán), Sylvou Čmugrovou (alt), Ondřejem Sochou (tenor) a Ivo Hrachovcem (bas). foto: Jaromír Novotný

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor