HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

9. – 11. 3. 2022 / Benátky nad Jizerou

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor