https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Dětský pěvecký sbor Boni bambini | Hudební obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

HUDEBNÍ OBOR

V hudebním oboru nabízíme výuku hry na dechové, smyčcové, strunné, klávesové a bící nástroje, solového a sborového zpěvu a hudební teorie.

Dětský pěvecký sbor Boni bambini

vznikl v září školního roku 1988 - 89 jako Dětský pěvecký sbor města Kolína. V jeho čele stáli Jiří Trojan a Jana Blažková. Od roku 1991 je sbor Boni bambini sborem ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně a v roce 2007 vystřídala ve vedení sboru Janu Blažkovou Věra Buřilová.

Boni bambini vystupuje při různých příležitostech a spolupracuje s různými hudebními soubory (ARCHI, MhFK Kolín, VDO Kolín,...).

Mgr. VĚRA CHMELAŘOVÁ
Od září 2007 je sbormistrem tohoto sboru. Vystudovala obor hudební výchova a sólový zpěv na Univerzitě Hradec Králové. Do ZUŠ Kolín nastoupila v září roku 2007, kde učí sborový a sólový zpěv, hudební nauku.

Mgr. JANA SVOBODOVÁ

Od září 2009 zajišťuje klavírní doprovod. Vystudovala obor hudební výchova a sólová hra na klavír na Univerzitě Hradec Králové. Do ZUŠ Kolín nastoupila v září 2009.

zpět na Orchestry a soubory

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46