LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Žák paní učitelky MgA. Martiny Longinové v literárně - dramatickém oboru ZUŠ Fr. Kmocha Kolín Kryštof Bednář se již potřetí probojoval přes silnou konkurenci v okresním i krajském kole nejprve do celostátní recitační soutěže ZUŠ v Uherském Hradišti, kde obdržel 2. místo a následně uspěl i v postupových přehlídkách Dětská scéna, kde bude ZUŠ Kolín opět reprezentovat v národním kole, a to 7. června 2019 ve Svitavách.

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor