LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Fotogalerie

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor