LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

DĚTSKÁ SCÉNA 2022 – krajské kolo

Ve středu 27. 4. 2022 se v DDM Kolín uskutečnilo krajské kolo soutěžní recitační přehlídky Dětská scéna.
Ve velké konkurenci recitátorů z celého Středočeského kraje úspěšně obstály dvě naše žákyně – v 1. kategorii Amálie Kašparová a ve 4. kategorii Amálie Vachtová, které si od odborné poroty převzaly Čestná uznání. Jsou ze třídy paní učitelky MgA. M. Longinové.
Oběma žákyním blahopřejeme a přejeme jim mnoho další radosti z přednesu!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor