LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

DĚTSKÁ SCÉNA 2022 – okresní kolo

Dne 5.4. 2022 se v DDM Kolín uskutečnilo okresní kolo recitační přehlídky Dětská scéna, kde si naši žáci vedli opět mimořádně skvěle. Tři recitátoři ze třídy p. uč. MgA. M. Longinové získali 1. místa s postupem do krajského kola
Jsou to Amálie Kašparová, Vladimíra Lubinová a Amálie Vachtová. Další čtyři žáci pak obdrželi Čestná uznání – Jakub Vaněk, Alžběta Hübnerová, Iva Košťálková a Filip Machek.

Všem žáků blahopřejeme a těm, kteří postoupili, přejeme úspěch i v krajském kole!

zpět na akce

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor