https://www.traditionrolex.com/46
https://www.traditionrolex.com/46
Krajská postupová přehlídka Wolkrova Prostějova 2019 | Literárně dramatický obor | ZUŠ Františka Kmocha Kolín

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Náplní výuky v literárně dramatickém oboru je jevištní vyjadřování s použitím verbálních i neverbálních prostředků. Žáci jsou také vedeni k vlastní autorské tvorbě.

Literárně-dramatický obor se tradičně účastnil krajského kola soutěžní přehlídky v přednesu Wolkerův Prostějov. Letos naši ZUŠ v kutnohorském GASKu dne 23. března 2019 reprezentovaly žákyně paní učitelky MgA. Martiny Longinové - Lucie Blechová a Tereza Symonová. Přehlídka byla jako vždy pro všechny velmi inspirativní.

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor

https://www.traditionrolex.com/46