TANEČNÍ OBOR

Taneční obor je u nižších ročníků zaměřen na taneční průpravu a lidový tanec, později na současný tanec a klasickou taneční techniku.

Události

Další obory

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

Literárně dramatický
obor